Stefna

Tilgangur Orkuveitu Húsavíkur ohf. er að auka búsetugæði á svæðinu með starfsemi sinni.

Orkuveita Húsavíkur (OH) er opinbert hlutafélag í eigu sveitarfélagsins Norðurþings. Fyrirtækið er veitufyrirtæki og er markmið þess að hámarka afrakstur þeirra auðlinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir með skynsamlegri nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni fyrir eigendur og notendur að leiðarljósi.  

Hlutverk  - tilgangur með starfsemi félagsins

Hlutverk OH er að veita íbúum og fyrirtækjum í Þingeyjarsýslum aðgang að heitu og köldu vatni, auk fráveitu.

 

Kjarnastarfsemi OH er:

     Heitt vatn: vinnsla og dreifing

     Kalt vatn:  vinnsla og dreifing

     Fráveita

 

Önnur starfsemi OH:

 

Dóttur-/hlutdeildarfélög

     Rafmagnsframleiðsla

     Ljósleiðari

 

 

Til að fullnægja kjarnastarfsemi OH:

 

Auðlindir

     Nýtingaréttur auðlinda

     Sérleyfi

     Tækjakostur, búnaður og lagnir

     Mannauður

     Fjármagn

 

Þjónusta

     Afhendingaröryggi

     Gæði

     Sanngjarnt verð

  

Framtíðarsýn - hvert stefnir félagið

 

Framtíðarsýn OH er sú að verða fyrirmyndarfyrirtæki í röðum veitufyrirtækja. Í þessu felst m.a. að OH njóti viðurkenningar fyrir starfsemi sína og standist kröfur um gæði, einnig að öll aðstaða og aðbúnaður starfsmanna sé til fyrirmyndar. Sérstök áhersla skal lögð á:

    

     Traust - að vera traust og ábyrgt fyrirtæki

     Þekking - að vera í fremstu röð hvað varðar starfshætti og tækniþekkingu

     Náttúruauðlindir - að nýta með skynsamlegum hætti náttúruauðlindir svæðisins í

          þágu íbúa

     Afhendingaröryggi - að tryggja viðskiptavinum hámarks afhendingaröryggi og gæði

 

Viðskiptastefna

     OH verði opinbert hlutafélag (ohf.)

     OH veiti íbúum og fyrirtækjum í Þingeyjarsýslum aðgang að fráveitu, heitu og köldu

          vatni á sanngjörnu verði fyrir eigendur og notendur

     OH sé í stakk búin til að veita atvinnustarfsemi sem krefst mikillar vatnsnotkunar

          aðgang að heitu og köldu vatni á sanngjörnu verði með það að markmiði að

          efla búsetugæði og atvinnustarfsemi í Þingeyjarsýslum

     Tryggja að OH hafi aðgang að auðlindum á starfssvæði fyrirtækisins

 

Samkeppnisstefna

     Sérleyfisskyld starfsemi

     Samvinna við aðrar veitur

 

 

Rekstrarstefna - fjármál

     kjarnastarfsemi standi undir rekstri, endurbótum og tækninýjungum auk þess að

          greiða eigendum arð af fjármagni sem bundið er í starfseminni.

     Skilvirk áætlanagerð og nýting á fjármunum og rekstrarfé

     Þróunar- og tilraunastarfsemi í dótturfélög til þess að aðskilja frá kjarnastarfsemi

          (t.d. rafmagnsframleiðsla)

     Fylgja fjárfestingastefnu fyrirtækisins

 

Rekstrarstefna - innra starf

     Skipurit, boðleiðir og verkferlar séu skýrir

     Starfslýsingar og ábyrgðarsvið starfsmanna skýrt skilgreint

     Hvatt til símenntunar, þjálfunar og persónulegrar færni starfsfólks

     Samstarf við hagsmunaaðila og almannatengsl

 

Fjárfestingastefna

     Fellur undir alla aðra fjárfestingu en daglegan rekstur og viðhald eigna

     Framfylgni á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra OH

     Hámarka ávöxtun þeirra fjármuna sem fjárfestingastefna þess lýtur að

     Gæta öryggis í vali á fjárfestingakostum

 

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.11 2007 - Stefna ehf

Innskráning